Bij een postcoderoos project realiseert een aantal leden van een coöperatie een zonnepanelensysteem, bijvoorbeeld op een dak. Het systeem levert stroom op het net via een eigen netaansluiting. De coöperatie verkoopt de geproduceerde zonnestroom aan een energiemaatschappij. De coöperatie registreert de opbrengsten in kWh per lid per jaar. Deelnemers in het project kunnen voor hun deel van de geproduceerde kilowatturen de energiebelasting op elektriciteit terugkrijgen. Daarnaast keert de coöperatie de opbrengst uit stroomverkoop uit aan deelnemers.

Wij stellen in overleg met de dak eigenaar een overeenkomst op voor minimaal 15 jaar met een optie tot 25 jaar.

Als na 15 jaar de eigenaar het gebouw afstoot of wil afbreken dan worden de panelen verwijderd. De coöperatie beslist dan wat er met deze panelen gebeurt.

Na 25 jaar hebben de panelen in principe geen economische waarde meer en zullen worden gerecycled. Voor de kosten hiervan wordt een reservering aangehouden.

Nee. De panelen zijn eigendom van de coöperatie.

Zo is dat in de wet rond de postcoderoos bepaald. Je krijgt in de coöperatie een productieaandeel, dwz jaarlijks wordt de productie van een paneel toegekend aan jou.

Uiteraard. Het bestuur van de coöperatie legt verantwoording af in de ALV.

De omvormers krijgen een wifi module waarmee de opwekking centraal geregistreerd wordt.

Wij willen deze data ter beschikking stellen via een app, zodat je op een smartphone of tablet de productie zelf kunt volgen.

Een postcoderoos is een (viercijferig) postcodegebied, met de direct omliggende postcodegebieden. Iemand kan deelnemer worden in een postcoderoos project als de produktieinstallatie en het huis van de deelnemer zich beide in de postcoderoos bevinden.

Kijk eens naar https://hieropgewekt.nl dit geeft een toegankelijke beschrijving.

Officieel heet de postcoderoosregeling de Regeling verlaagd Tarief bij collectieve opwek, en is vastgelegd in www.wetten.overheid.nl/BWBR0007168/2019-01-01#HoofdstukVI_Afdeling4_Artikel59a”> Artikel 59a-c van de Wet belastingen op milieugrondslag. 

De regeling wordt toegelicht in hoofdstuk 7.8.8 van het “Handboek Milieubelastingen 2020”, dat je via www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/handboek_milieubelastingen kunt downloaden.

Ja, in het Klimaatakkoord is afgesproken dat de Postcoderoosregeling wordt aangepast. Het is nu de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCÈ). Bij verhuizing tijdens de looptijd van de subsidie verandert er niets voor laden van de energiecoöperaties (dit is een versoepeling ten opzichte van de postcoderoosregeling PCR. In april 2021 is de nieuwe regeling van start gegaan.

Nee, niet alle energieleveranciers ondersteunen de regeling. Via de link naar Energie Samen komt u op een overzicht van de deelnemende energieleveranciers: https://energiesamen.nu/pagina/146/met-welke-energieleveranciers-hebben-wij-contracten

Deelnemers in een postcoderoos project hebben twee inkomsten: een teruggave van energiebelasting op elektriciteit en opbrengsten uit stroomverkoop.

Na een kalenderjaar wordt per project de meterstand opgenomen en per lid bepaald hoeveel kWh er is opgewekt. Over dat aantal kWh kan een lid energiebelasting terugkrijgen. In principe hoeven de leden niets te doen: in het tweede kwartaal wordt de energiebelasting automatisch met u verrekend door uw energieleverancier, indien deze een overeenkomst heeft met Energie Samen. Op de website van Energie Samen staat een overzicht met welke leveranciers.

Helaas zijn er ook nog leveranciers die de postcoderoosregeling niet ondersteunen en krijgen de leden dus geen energiebelasting terug.

U kunt dit mee laten wegen als u wilt overstappen naar een andere energieleverancier.

De korting op energiebelasting wordt per jaar vastgesteld door de minister. Tot 10.000 kWh is de korting 100%: de korting energiebelasting is gelijk aan het tarief energiebelasting per kWh. 

De gezamenlijke eigenaren krijgen gedurende 15 jaar deze korting.

Deelnemers in de Postcoderoosregeling krijgen ook de BTW terug.

Een lid krijgt van zijn eigen energiemaatschappij de teruggave energiebelasting uitgekeerd. Dit gebeurt ongeveer 4 maanden na afloop van het kalenderjaar. 

Afhankelijk van de energiemaatschappij dus in de maand april of mei.

Cohesie verkoopt de opgewekte stroom aan Greenchoice.

De coöperatie betaalt de opbrengst uit stroomverkoop uit aan haar leden. Dit gebeurt na afloop van een produktiejaar. We streven ernaar om de opbrengst uit te keren binnen een maand na afrekening met Greenchoice.

Nee, er is geen garantie voor opbrengsten. De postcoderoos regeling loopt over een periode van 15 jaar, en onderweg kan er van alles veranderen. Voorbeelden van factoren die de opbrengst beïnvloeden:

– Het tarief van energiebelasting op elektriciteit kan aangepast worden

– De Regeling verlaagd tarief kan gewijzigd worden

– De stroomprijzen kunnen variëren

– De hoeveelheid opgewekte stroom kan variëren

– Verzekeringspremies kunnen variëren

– Er kunnen reparaties nodig zijn 

– Bij calamiteiten kan het zijn dat een project een tijd geen stroom levert

Bij de opstart van een project rekenen we de business case door. We starten een nieuw project alleen wanneer de terugverdientijd korter is dan 8 jaar. 

Bij de bouw selecteren we installateurs met Zonnekeur.

Bij systemen die in bedrijf zijn monitoren we de geproduceerde stroom. We inspecteren een systeem waar nodig.

De projecten worden verzekerd met een zonnepanelenverzekering. 

We doen voor elk project een reservering voor onderhoud, zodat als nodig een reparatie snel kan worden uitgevoerd. 

Als je binnen de postcoderoos verhuist, dan kun je de certificaten sowieso houden. Wijzig in dat geval alleen je adres (zie onder Administratief). 

Als je verhuist naar buiten de postcoderoos, dan vervalt de teruggave energiebelasting. De certificaten leveren dan veel minder op. In de praktijk kiezen leden er bij verhuizing buiten de postcoderoos voor om de paneel certificaten te verkopen of over te dragen aan de nieuwe bewoner van het huis. Zie hieronder hoe de overdracht in zijn werk gaat.

Je kunt paneel certificaten overdragen aan een of meer leden van Cohesie. Als je ze overdraagt aan een niet-lid, moet de koper eerst lid worden van Cohesie. De overdracht van certificaten loopt altijd via de coöperatie; je kunt de certificaten niet onderhands verkopen.

De procedure is als volgt: 

– Zoeken van een koper. 

Verkoper laat Cohesie per email (info@cohesieheiloo.nl) weten dat hij certificaten wil overdragen. 

De ledenovereenkomst bepaalt dat certificaten eerst worden aangeboden aan leden. Cohesie doet dit in een email aan de leden, met een reactieperiode van 14 dagen. Komt daar niks uit, dan kan Cohesie de wachtlijst benaderen, of verkoper zoekt zelf een koper. 

– Deal sluiten. 

– De verkoper bepaalt met koper de verkoopprijs en de overdrachtsdatum. Cohesie heeft hier geen bemoeienis. Verkoper stuurt Cohesie per email de details van de deal.

– Overdracht. 

Deze regelt Cohesie. Cohesie checkt met verkoper en koper een aantal zaken en zet de overdracht in gang. Koper ontvangt een factuur en voldoet die aan Cohesie. Verkoper ontvangt een creditnota en ontvangt het verkoopbedrag van Cohesie. 

Cohesie geeft in het begin van elk jaar de “actuele waarde van de certificaatprijs”. Dit is een tabelwaarde. Lineair afschrijven, bijvoorbeeld over 15 jaar, geeft ook een indicatie. De AFM eist dat certificaten (participaties) worden overgedragen voor een reële prijs. De verkoopprijs zal rond de tabelwaarde liggen.

Leden moeten zelf hun gegevens aanpassen en controleren op de website van Energie Samen. Ga naar cohesieheiloo.mijnenergiesamen.nl en login met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Nee, leden beheren zelf hun gegevens. Cohesie kan de gegevens van leden niet wijzigen. 

Cohesie en Energie Samen hanteren de gegevens die leden hebben geregistreerd. We bevelen leden aan om regelmatig (1x per jaar) hun gegevens te checken. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat berichten van Cohesie in de verkeerde mailbox landen, of dat uitkering van stroomopbrengst op een verkeerde rekening wordt overgemaakt.

Het is essentieel dat de juiste energie leverancier geregistreerd staat bij Cohesie. Alleen dan kan de teruggave energiebelasting correct verwerkt worden. Leden kunnen dit zelf aanpassen, zie hierboven onder “gegevens-beheren”>Ik wil mijn gegevens controleren/aanpassen. Hoe doe ik dat?

Dit kun je zien door in te loggen op de site van Energie Samen. Zie hierboven onder gegevens-beheren”>Ik wil mijn gegevens controleren/aanpassen. Hoe doe ik dat?

Misschien stuurt Cohesie berichten naar een verouderd email adres. Check de gegevens die je hebt geregistreerd: log in op cohesieheiloo.mijnenergiesamen.nl

U.A. staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Bij een coöperatie U.A. kan de aansprakelijkheid van de leden uitgesloten worden. Dit biedt een goede bescherming van het privévermogen van de leden.

Je kunt lid worden van Cohesie door aan te melden via info@cohesieheiloo.nl. Lid worden is noodzakelijk als je deel wilt nemen in projecten van Cohesie: alleen leden van Cohesie kunnen paneel certificaten bezitten. 

Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden.

Om je aan te melden voor een nieuw project hoef je geen lid te zijn. In dat geval kun je je beter aanmelden voor de wachtlijst.

Ja, Cohesie heeft een wachtlijst voor evt. nieuwe projecten.

Ja, de coöperatie moet voldoen aan de regels van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Leden van de coöperatie zijn vrij om een energiemaatschappij te kiezen waar zij stroom willen afnemen. Dat hoeft niet dezelfde te zijn als waar Cohesie de opgewekte stroom aan verkoopt. Kies er wel een die de Postcoderoosregeling soepel ondersteunt! (Zie hierboven: Ondersteunen alle energieleveranciers de Postcoderoosregeling?)

Hoewel de inhoud van deze FAQ met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Suggesties, correcties en aanvullingen graag mailen naar info@cohesieheiloo.nl